Kotelna PK36 - Vsetínská

Kotelna
PK 36
1444
31.10.23 9:11
E:249 GJ
1445
31.10.23 9:11
E:24 GJ
1446
8.08.23 12:10
1447
31.10.23 9:11
E:7 GJ
PK36-1444-6
31.10.23 9:11
E:14540 GJ
Legenda:E:Celková dodaná tepelná energie od počátku měření.
V:Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření.
T:Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody.
Q:Aktuální množství dodávané vody.
P:Aktuálně dodávaný výkon.
Jedná se pouze o měřiče pro vytápění. Aktualizace dat na předávacích místech je prováděna 1x denně.